RECTIFICATIE

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

7 februari 2020

In de special ‘Dakbedekkingen’, in het februarinummer van Roofs, is een aantal storende fouten en slordigheden geslopen, waardoor met name de bitumenbranche in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Het bestaansrecht van Roofs is om op een evenwichtige en neutrale manier te berichten over de verschillende ontwikkelingen, producten en productgroepen. Daarom betreurt de redactie buitengewoon dat Roofs in het afgelopen nummer niet de kwaliteit heeft geleverd die de markt van ons mag verwachten. In het komende nummer zal dan ook uitgebreider, en evenwichtiger, worden ingegaan op de verschillende items rond dakbedekkingen voor het platte dak.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam