Publicatie norm bepaling reparatie, hergebruik of upgrade energie-gerelateerde producten

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

27 mei 2020

De Europese norm NEN-EN 45554 is een generieke norm waarmee kan worden vastgesteld in welke mate een energie-gerelateerd product kan worden gerepareerd, geüpgraded of dat het product of delen ervan kunnen worden hergebruikt.

 

In een aantal stappen wordt een product beoordeelt op de drie hiervoor genoemde punten. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met:
- de waarschijnlijkheid dat een specifiek productonderdeel (vaak) moet worden gerepareerd of juist kan worden hergebruik;
- het gemak waarmee een product uit elkaar te halen, te deassembleren, en opnieuw te assembleren is;
- de ondersteuning van de producent bij reparaties maar ook de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een product te repareren;
de beschikbaarheid van ‘spare parts’.

 

De informatieve bijlage beschrijft verschillende aspecten die belangrijk zijn om te kunnen beoordelen hoe makkelijk een product is te repareren, hergebruiken en upgraden. De norm bevat ook een voorstel hoe de gegevens over reparatie, hergebruik en upgraden in een rapport vast te leggen.


De norm heeft nauwe relaties met drie andere normen van deze normcommissie, NEN-EN 45552 over levensduur, NEN-EN 45553 over de mogelijkheid van het opnieuw vervaardigen (remanufacturing) van energie-gerelateerde producten, deze EN verschijnt juni 2020, en NEN-EN 45559 over materiaal efficiëntie.

 

Meer informatie


De norm is gemaakt door de Europese normcommissie ‘Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign’. Vanuit NEN is aan deze normcommissie meegewerkt door de NEN-commissie ‘Materiaal efficiëntie voor Eco-design’.


Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, Consultant Electricity supply & Electrical products, telefoon 015 2 690 198 of e-mail ev@nen.nl.

 

Meepraten over de inhoud van normen


Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Materiaal efficiëntie voor Eco-design’ houdt zich bezig met het ontwikkelen van normen op het gebied van eco-design en het effectief gebruik van materialen in energie gerelateerde producten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar ep@nen.nl.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam