Norm voor vacuümisolatiepanelen ter commentaar gepubliceerd

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

24 augustus 2017

Deze maand is een normontwerp gepubliceerd van NEN-EN 17140 voor vacuümisolatiepanelen. Deze panelen hebben een zeer lage warmtegeleidingscoëfficiënt en kunnen daarom met geringe diktes een hoge isolatiewaarde bereiken. Belanghebbenden kunnen commentaar leveren op dit normontwerp.

 

De titel van ontwerp NEN-EN 17140 luidt: Thermische isolatieproducten voor gebouwen – Fabrieksmatig vervaardigde vacuümisolatiepanelen (VIP) - Specificatie. Dit normontwerp is van belang voor fabrikanten en leveranciers van vacuümisolatiepanelen en voor architecten en aannemers.

 

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 19 september 2017 via normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN-EN 17140. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

 

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Thermische isolatieproducten’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van thermische isolatieproducten en in het bijzonder met de Europese normontwikkeling daarvan, als basis voor CE-markering. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam