Actualiteiten

Actuualiteiten mastiek
   
Veilig verwijderen van oude mastiek dakbedekkingen

In de Arbocatalogus worden de vier belangrijkste risico’s van de dakdekker gesignaleerd: fysieke belasting, onveiligheid (o.a. valgevaar), gevaarlijke stoffen en het klimaat. In dit artikel een nadere beschouwing van de gevaarlijke stoffen en hoe...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten bouwhelm
   
Uitstel Bouwbesluit 2012

Minister Donner van BZK heeft na overleg met de Tweede Kamer besloten de invoering van het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen, zodat gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe regels. De parlementariërs plaatsten kritische noten bij de voorgestelde...
 

14/10/2011
 

SBR_Logo_Nieuw.jpg
   
Michael Braungart op SBR Duurzaamheidscongres

"Om duurzaam te kunnen bouwen is samenwerking essentieel. Daarin is de markt leidend en de politiek slechts volgend," aldus Jacqueline Cramer (voormalig minister en sinds kort hoogleraar Duurzaam innoveren) op 21...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Scherpere controle op naleving arboregels

Bedrijven die zich niet aan de regels over arbeidsomstandigheden houden, krijgen te maken met zwaardere sancties. Ook wordt de controle op de naleving van de regels verscherpt. De maatregelen maken deel uit van een grondige herziening van het...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten fysieke belasting
   
Aanpak fysieke belasting speerpunt Arbeidsinspectie

In het meerjarig inspectieprogramma van de Arbeidsinspectie staat vanaf heden ook de aandacht voor fysieke belasting hoog op de
agenda. Het afgelopen halfjaar is hiervoor een speciale themamodule ontwikkeld.


Afspraken...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten Bouwkennis
   
Duurzaamheid binnen vijf jaar geen unique selling point meer

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw zet duurzaamheid in als verkoopargument richting de klant. Vooral fabrikanten van bouwmaterialen doen dit veelvuldig. Tegelijkertijd vindt ruim zes op de tien bedrijven echter ook dat duurzaam bouwen...
 

13/10/2011
 

Actualiteiten KOMO
   
KOMO voldoende bewijs voor database

Voor isolatiematerialen met een KOMO-attest of -productcertificaat is het niet meer nodig om voor de Energy Performance of Buildings Directive-databank (EPBD) de isolatiewaarden apart te laten toetsen. Het KOMO-certificaat dient in de toekomst...
 

11/10/2011
 

Actualiteiten Nieuwspoort
   
Marktpartijen roepen op tot meer transparantie van duurzaamheid

Een consortium van vier grote marktpartijen (Dong Energy, InterfaceFLOR, Siemens en SITA) roept het bedrijfsleven op transparanter te zijn op het gebied van duurzaamheid. ‘Op dit moment worden afnemers misleid door ongefundeerde...
 

10/10/2011
 

Actuakiteiten Meuwissrn
   
Walki Group neemt Meuwissen over

Walki Group, producent van technische laminaten en beschermend

verpakkingsmateriaal, heeft de aankoop aangekondigd van Meuwissen Industrie

B.V., producent van flexibele verpakkingsmaterialen, en Meuwissen Bouwprodukten B.V.,

...
 

05/10/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam