Actualiteiten

SBR_Logo_Nieuw.jpg
   
Michael Braungart op SBR Duurzaamheidscongres

"Om duurzaam te kunnen bouwen is samenwerking essentieel. Daarin is de markt leidend en de politiek slechts volgend," aldus Jacqueline Cramer (voormalig minister en sinds kort hoogleraar Duurzaam innoveren) op 21...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Scherpere controle op naleving arboregels

Bedrijven die zich niet aan de regels over arbeidsomstandigheden houden, krijgen te maken met zwaardere sancties. Ook wordt de controle op de naleving van de regels verscherpt. De maatregelen maken deel uit van een grondige herziening van het...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten fysieke belasting
   
Aanpak fysieke belasting speerpunt Arbeidsinspectie

In het meerjarig inspectieprogramma van de Arbeidsinspectie staat vanaf heden ook de aandacht voor fysieke belasting hoog op de
agenda. Het afgelopen halfjaar is hiervoor een speciale themamodule ontwikkeld.


Afspraken...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten Bouwkennis
   
Duurzaamheid binnen vijf jaar geen unique selling point meer

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw zet duurzaamheid in als verkoopargument richting de klant. Vooral fabrikanten van bouwmaterialen doen dit veelvuldig. Tegelijkertijd vindt ruim zes op de tien bedrijven echter ook dat duurzaam bouwen...
 

13/10/2011
 

Actualiteiten KOMO
   
KOMO voldoende bewijs voor database

Voor isolatiematerialen met een KOMO-attest of -productcertificaat is het niet meer nodig om voor de Energy Performance of Buildings Directive-databank (EPBD) de isolatiewaarden apart te laten toetsen. Het KOMO-certificaat dient in de toekomst...
 

11/10/2011
 

Actualiteiten Nieuwspoort
   
Marktpartijen roepen op tot meer transparantie van duurzaamheid

Een consortium van vier grote marktpartijen (Dong Energy, InterfaceFLOR, Siemens en SITA) roept het bedrijfsleven op transparanter te zijn op het gebied van duurzaamheid. ‘Op dit moment worden afnemers misleid door ongefundeerde...
 

10/10/2011
 

Actuakiteiten Meuwissrn
   
Walki Group neemt Meuwissen over

Walki Group, producent van technische laminaten en beschermend

verpakkingsmateriaal, heeft de aankoop aangekondigd van Meuwissen Industrie

B.V., producent van flexibele verpakkingsmaterialen, en Meuwissen Bouwprodukten B.V.,

...
 

05/10/2011
 

Actualiteiten Veilig op de hoogte
   
Veilig op de hoogte

Op 26 oktober a.s. wordt het kennisevenement Veilig op de Hoogte gehouden in de Evenementenhal Gorinchem. Het evenement is een resultaat van de samenwerking van het overkoepelende Platform Preventie Valgevaar van het  Hoofdbedrijfschap van...
 

04/10/2011
 

Actualiteiten Hibin
   
Impact economische crisis op bouwmaterialenhandel blijft duidelijk merkbaar

De effecten van de economische crisis voor de bouwmaterialengroothandel duren duidelijk voort. Doordat de noodzakelijke maatregelen al in een eerdere fase van de crisis hebben genomen, zorgt de crisis nauwelijks voor een bedreiging van het...
 

04/10/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam