Kingspan beloond voor focus op CO2-besparing in transport

Bedrijfsnieuws Kingspan Lean and Green

Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, is al vele jaren een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Kingspan. De producten van Kingspan Insulation zijn ontworpen met duurzaamheid als basis criterium, maar ook wordt er kritisch gekeken naar de eigen organisatie. Zo is er een project gestart om de CO2-uitstoot van de Kingspan Insulation vrachtwagens te reduceren. Dit werpt zijn vruchten af en  is beloond met de Lean and Green Logistics Award.

Investeren in duurzaamheid

Een goed Engels gezegde is ‘Practice what you preach’. Vanuit die optiek wordt er bij Kingspan Insulation niet enkel over duurzaamheid gesproken, maar wordt er ook veel geïnvesteerd op allerlei fronten. Zo heeft Kingspan zich als doel gesteld om in 2020 enkel nog gebruik te maken van hernieuwbare energie. Naast het minimaliseren van afvalstromen en het inzetten op productinnovaties op het gebied van duurzaamheid is er ook veel aandacht voor de impact van logistiek.

Verduurzaming logistieke afdeling

De afdeling supply chain van Kingspan Insulation heeft veel in het werk gesteld om de CO2-uitstoot van de eigen vrachtwagens omlaag te brengen, zo is er onder andere in nieuw materiaal geïnvesteerd. Het plan om de logistieke organisatie te verduurzamen is ingediend bij Connekt. Connekt is een onafhankelijk netwerk waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Connekt heeft de eerste toetsing van het plan van aanpak gedaan, waarna TNO de eindbeoordeling heeft gedaan. Op basis daarvan is de Lean and Green Logistics Award toegekend aan Kingspan Insulation.

Lean and Green Logistics Award

De Lean and Green Logistics Award is toegekend aan Kingspan Insulation, omdat uit het plan van aanpak blijkt dat er binnen vijf jaar een CO2-reductie van meer dan 20% wordt gerealiseerd. Kingspan Insulation is nu dan ook toegetreden tot de koplopers van duurzame mobiliteit in Nederland. De award is op 4 juni met gepaste trots in ontvangst genomen door leden van het supply chain team van Kingspan Insulation en op alle vrachtwagens prijkt ondertussen het Lean and Green logo. Hiermee houden echter de inspanningen om het logistieke apparaat te verduurzamen niet op, de focus blijft en verdere verbeteringen zullen zeker nog volgen.
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam