Impact economische crisis op bouwmaterialenhandel blijft duidelijk merkbaar

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

De effecten van de economische crisis voor de bouwmaterialengroothandel duren duidelijk voort. Doordat de noodzakelijke maatregelen al in een eerdere fase van de crisis hebben genomen, zorgt de crisis nauwelijks voor een bedreiging van het voortbestaan van bedrijven. Het beeld ontstaat van een sector die zich zo goed mogelijk heeft gewapend tegen de gevolgen van de crisis en zich opmaakt voor de periode erna. Bedrijven acteren nu blijkbaar op een niveau waarop zij verwachten de storm te kunnen uitzitten. Een strakker debiteurenbeleid, actievere marktbenadering, scherpere inkoop en besparing op loonkosten zijn onveranderd de meest genomen maatregelen om de gevolgen van de crisis af te wenden. De onzekerheid is afgenomen. Het percentage bedrijven dat zich zorgen maakt over het voortbestaan, is het afgelopen half jaar gedaald tot 5. De sector ziet herstel pas op zijn vroegst begin 2013 optreden. Dit blijkt uit de vijfde conjunctuurmeting onder leden en buitengewone leden van Koninklijke Hibin door USP Marketing Consultancy.

 

Eind 2010 gaven nog bijna zeven op de tien bedrijven aan de gevolgen van de economische malaise in sterke mate te voelen. Eind 2011 is dat nog maar 16%, met name als gevolg van de genomen maatregelen. Het percentage bedrijven dat aangeeft dat het goed gaat, steeg van 0% naar 6% en het percentage dat meldt dat het weer beter gaat, steeg van 7% naar 10%.

 

Renovatie en onderhoud

 

Bijna negen op de tien respondenten zeggen de gevolgen te merken in afname van leveringen ten behoeve van woningnieuwbouw. Na een kleine verbetering in het voorjaar van 2011 levert  dit nu zelfs een licht hoger percentage op dan in 2010. Opmerkelijk is het percentage bedrijven dat aangeeft dat de gevolgen merkbaar zijn in leveringen voor renovatie en onderhoud. Hier is sprake van bijna een verdubbeling van 21 naar 41% van alle respondenten in het tweede ten opzichte van het eerste halfjaar. Hierbij speelt waarschijnlijk het aflopen van de btw stimuleringsmaatregel per 1 oktober een belangrijke rol.

 

Regionale verschillen

 

Uit het onderzoek blijkt dat de crisis nu ook de Randstad in volle omvang heeft geraakt. In eerdere metingen kwam de Randstad nog relatief goed uit de bus. Ook in de Randstad heeft nu 90% van de vooral in die regio actieve bedrijven te maken met minder opdrachten. Driekwart van die bedrijven meldt voorts oplopende betalingstermijnen. Verder wordt een toenemend aantal bedrijven in de Randstad  en de regio Noord/Oost bij hun financiering geconfronteerd met een grotere terughoudendheid van de financiĆ«le instellingen.

 

Andere regio's verwachten ten opzichte van 2010 alweer iets verbetering. Bedrijven in het noorden en oosten en de landelijk werkende bedrijven verwachten een lichte omzetgroei over heel 2011. In de Randstad en het zuiden verwacht men dat de lichte stijging in het eerste halfjaar van 2011 zal omslaan in licht negatief over heel 2011.

 

De daling van het aantal medewerkers in de sector is in 2011 tot stilstand gekomen. Begin 2010 hadden bedrijven gemiddeld 29,1 mensen in dienst. Dat aantal daalde naar 28,8 begin 2011 en blijft het gehele jaar stabiel. Bij de nulmeting in januari 2009 lag het gemiddelde aantal werknemers nog op 33,2. In drie jaar tijd is de werkgelegenheid in de bouwmaterialengroothandel met 13% teruggelopen.

 

De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2011 is het vijfde onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialenhandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in juni 2009, de tweede in maart 2010, de derde in oktober 2010 en de vierde in februari 2011. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode rond de 35%.

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam