Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

4 november 2019

Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

 

De herziening van NEN 6063 is noodzakelijk vanwege de publicatie van (de herziene) NEN-EN 13501-5 en NPR-CEN/TS 1187. Beide normen zijn ontwikkeld in het kader van de Verordening bouwproducten voor CE-markering voor het brandgevaarlijk zijn van daken. Beide geven verschillende methoden aan voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken waaruit elk Europees land een keuze kan maken. In Nederland zijn NEN-EN 13501-5 en NPR-CEN/TS 1187 bedoeld om de karakteristieke eigenschappen van dakbedekkingsproducten voor CE-markering te kunnen bepalen. NEN 6063:2019 is bedoeld om daken van gebouwen te beoordelen op brandveiligheid in het kader van het Bouwbesluit 2012.

 

Verschillen NEN 6063


De verschillen tussen NEN 6063:2019 en NEN 6063:2008 zijn:
• NVN-ENV 1187 is vervangen door NPR-CEN/TS 1187;
• Bouwbesluit 2003 is vervangen door Bouwbesluit 2012;
• Het onderwerp en het toepassingsgebied zijn aangepast;
• Bij de extrapolatieregels is een tekst opgenomen betreffende gekleefde systemen.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam