Gebouwschil Nederland gelanceerd

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

11 januari 2018

Op 9 januari 2018 zijn de drie brancheverenigingen AVM, HHD en VNV gefuseerd tot Gebouwschil Nederland (GNL). Deze fusie wordt in 2018 geoperationaliseerd.

 

Gebouwschil Nederland verenigt gespecialiseerde aannemers en industriële bedrijven die zich richten op dak- en gevelwerken in ons land. Naast het vakmanschap (metselwerken, voegbedrijven, dakdekkers) staat innovatie en duurzaamheid van de gebouwschil hoog in het vaandel van de nieuwe vereniging. De traditionele specialismen lopen steeds meer in elkaar over en daarom bestaat de behoefte aan één nieuwe sterke brancheorganisatie die opkomt voor het ondernemerschap van deze gespecialiseerde aannemers. Onze ruim 200 leden delen veel dezelfde soort belangen. Denk bijvoor-beeld aan het aantrekken van jonge mensen, die het mooie vak willen leren en die hard nodig zijn om het vele werk gedaan te krijgen.  In GNL kunnen de collectieve belangen met meer kracht worden samengebracht.

 

Een grotere brancheorganisatie brengt de belangen van haar achterban beter over het voetlicht, vindt meer gehoor bij de politiek en stakeholders, en ondersteunt en verbindt de aangesloten leden in hun vakmanschap en ondernemerschap. De nieuwe organisatie biedt de leden meer synergie en een groter begrip en respect voor elkaars werk. Door samenwerking kunnen zij een beter totaalpro-duct bieden aan hun opdrachtgevers. Gebouwschil Nederland zet in op verdere groei en gaat zich onder meer bezighouden met zaken als onderwijs, normering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en het collectieve imago van de aangesloten bedrijven.

 

Jos Wesselink is als nieuwe voorzitter gekozen. Hij heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan in het leiden en adviseren van branche- en beroepsverenigingen. Hij is tevens programmaleider en do-cent bij de Academie voor Verenigingsmanagement (AVVM) aan de Nyenrode Universiteit.

 

Alleen ben je sneller, samen kom je verder


De nieuwe vereniging verbindt een bredere achterban; daarin moet zowel aandacht zijn voor de grote als voor de kleinere bedrijven. Gebouwschil Nederland creëert kansen waarmee leden niet alleen zichtbaar worden, maar ook zichtbaar verder komen.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam