Eerste eigen CAO Hellende Daken wordt op 2 december ondertekend en ingediend bij de minister SZW

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Op 2 december 2011 zal in Rotterdam de CAO Hellende Daken 2012-2013 worden ondertekend door drie werkgeversverenigingen (de Vereniging Het Hellende Dak (HHD), de Nederlandse Vereniging van Leidekkers en de Vakfederatie Rietdekker) en de vakbond LBV. Het is een unieke cao geworden, waarvoor op basis van een rapport Research voor Beleid direct een algemeen verbindend verklaring zal worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De representativiteit van de werkgeversorganisaties is namelijk 67 %.

In de loop van de middag zal de eerste eigen CAO Hellende Daken worden aangemeld bij de minister, waardoor deze CAO voor de leden van de drie werkgeversverenigingen per 1 januari 2012 in werking kan treden. Een voordeel is dan dat vanaf de eerste dag een vorst-WW in werking zal treden.

Deze CAO is geheel toegespitst op de dakenbranche en neemt de ongelijkheid tussen de verschillende CAO-regimes op het dak weg. Het geeft de werknemers een mogelijkheid een carrière in het beroep te maken, van leerling tot bedrijfsleider. Niet-leden in de sector hellende daken, en die voldoen aan de werkingssfeer van deze CAO,  zullen moeten wachten tot de eerste CAO Hellende Daken algemeen verbindend is verklaard door de minister. Dit kan enige tijd duren.

 

Zie voor verdere informatie www.dedakencao.nl
 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam