Eerste editie DAKEN & ZAKEN vindt op 1 oktober plaats

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

2 maart 2020

Op donderdag 1 oktober 2020 wordt van 10-20 uur in de Evenementenhal Gorinchem in de hal ‘Next Level’ de eerste editie van de nieuwe dakenbeurs georganiseerd: DAKEN & ZAKEN. Het eendaagse evenement is een relatiebeurs voor de platte en hellende dakenbranche en stelt alle belanghebbenden rond het dak in de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

 

“In de markt was een duidelijke behoefte naar een dergelijk evenement,” vertelt de enthousiaste organisator Palmyra Lindeman. “In nauwe samenspraak met de diverse marktpartijen hebben wij besloten het initiatief te nemen tot de organisatie van een volledig verzorgd, eendaags evenement. Toegang en catering zijn gratis. De reacties zijn bijzonder positief en de animo om op het evenement aanwezig te zijn is groot. Het evenement wordt voor en door de beide dakenbranches georganiseerd.”

 

De maatschappelijke aandacht voor het dak groeit. “Het dak wordt steeds meer ontdekt als de sleutel tot de oplossing van tal van maatschappelijke vraagstukken. Het ruimtegebrek in stedelijke gebieden dwingt ons het dak te benutten. Het dak is de locatie voor de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied: dakgebruik, zonnepanelen, groen, wateropvang (ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, biodiversiteit, etc. Daarbij moet de esthetische waarde van het dak niet uit het oog worden verloren. Hoewel DAKEN & ZAKEN primair een relatiebeurs is, zullen er tijdens de dakenbeurs ook innovaties getoond en besproken worden. ”

 

De voornaamste functie van het dak is de waterdichting. Belangrijk is dus dat dit alles op een goede (en veilige!) manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken. En als het even kan met gebruikmaking van milieuvriendelijke materialen.

 

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook voor geen geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit strenger bewaakt gaat worden en het vakmanschap steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang dat de verschillende branchepartijen met elkaar in gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belangrijke factor in dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de platte en hellende dakenbranche elkaar ontmoeten.

 

Voor informatie over DAKEN & ZAKEN kunt u contact opnemen met Jan Suijk via telefoonnummer 072-5400335.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam