Drie nieuwe trainingen van BDA Opleidingen zien het licht

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

4 oktober 2017

BDA Opleidingen heeft de laatste maanden gebruikt om een drietal nieuwe trainingen en workshops te ontwikkelen, die aansluiten op vragen en behoeften uit de markt.


Nieuw:  Masterclass Platte Daken


Is het alweer langere tijd geleden dat u een Dakcursus of kaderopleiding  heeft gevolgd? Laat u dan bijpraten over de laatste ontwikkelingen en trends in de bouw- en dakensector en verfris uw kennis. Daarbij focussen we vooral op de technische en maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende regelgeving en wijzigingen in de aanbestedings- en samenwerkingsvormen in de bouwkolom en  dakenbranche.


Inhoud Masterclass
• Ontwikkeling van nieuwe dak- en bouwconcepten
• Ontwikkelingen en ervaringen met zonne-energie op daken en retentiedaken
• Verduurzaming en energielabels, wat is de waarde en wat zijn de trends
• Luchtdicht bouwen en daken
• Eurocodes: kansen en bedreigingen
• De nieuwe Vakrichtlijn en NTA begroeide daken
• Resultaatgericht Samenwerken
• EMVI/Plannen van Aanpak
• Geïntegreerde contracten en risicomanagement
De 1-daagse Masterclass Platte daken wordt in 2017 op donderdag 16 november en 7 december van 09.00 tot 16.00 uur georganiseerd. 
Voor meer informatie en aanmelden:  http://www.bdaopleidingen.eu/opleidingen/masterclass-platte-daken

 

Nieuw: Workshop Schrijven van een succesvol (EMVI-) Plan van Aanpak


Bij aanbestedingen verlangen opdrachtgevers steeds vaker dat het dakbedekkingsbedrijf naast de technische omschrijving en prijs ook aangeeft hoe het bedrijf het werkproces gaat sturen. Daarbij geeft de opdrachtgever aan welke aspecten van belang zijn, zoals bijvoorbeeld bewonerscontact, overlast verminderende maatregelen, interne kwaliteitsborging, keuzecriteria personeel en onderaannemers, vergunningenmanagement en duurzaamheid. Deze aspecten dienen beschreven te worden in een Plan van Aanpak of EMVI-plan en wegen voor de opdrachtgever vaak zwaarder dan de prijs voor een werk. Met een gestructureerd en goed onderbouwd Plan van aanpak/ EMVI-plan kan een bedrijf zijn kwaliteit en toegevoegde waarde aantonen en de opdracht winnen.


In deze workshop leren we stapsgewijs om zo’n succesvol plan te maken. Dit begint met het stellen van de juiste vragen, want wat wil de opdrachtgever precies? Wat is zijn vraag achter de vraag en waar liggen zijn grootste zorg en behoefte? En wat wordt er precies van u als dakaannemer verwacht? Hoe verwoordt u uw kwaliteiten helder en concreet in een onderscheidend plan en hoe zorg je dat je teksten Smart geformuleerd zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)?


Inhoud workshop
• Gunningscriteria opdrachtgevers, wat is de vraag achter de vraag?
• Wat zegt het contract
• Structureren Plan van Aanpak en schrijfstijl - tips & tricks schrijfproces
• Check / smart; oefenen met schrijven aan de hand van cases
• Nut en noodzaak review

Deze workshop  wordt op donderdag 22 maart 2018 van 09.00 tot 16.00 uur georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden:  http://www.bdaopleidingen.eu/opleidingen/workshop-schrijven-van-een-succesvol-emvi-plan-van-aanpak


Nieuw: Praktijktraining Verwerken van bladlood


In deze 1-daagse praktijktraining verwerft de deelnemer kennis en praktische vaardigheid in het verwerken van bladlood bij de verschillende bouwkundige toepassingen. Zo worden de verschillende verbindingsmethodieken getraind en wordt de realisatie van waterkerende binnen- en buitenhoeken met bladlood geoefend. Ook het realiseren van loketten bij schoorstenen en het uitvoeren van onderhoudshandelingen is onderdeel van de praktische  training.


Inhoud training
• de kenmerken, eigenschappen en toepassing van bladlood
• verwerkingsrichtlijnen bladlood
• realiseren van verbindingen, felsen en roefen
• uitvoeren van een binnen- en buitenhoeken en loketten
• herstellen van gebreken bij bestaand loodwerk.

Deze training  wordt op donderdag 9 november van 09.00 tot 16.00 uur georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden:  http://www.bdaopleidingen.eu/opleidingen/praktijktraining-verwerking-van-bladlood

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam