Dakdekkers hellend dak werken aan eigen CAO

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

De belangenverenigingen van de sector hellende daken hebben vorige week voor hun medewerkers, de pannenleggers, rietdekkers en leidekkers, samen met de vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV) een principe-akkoord bereikt over een nieuwe eigen cao, die onder andere voorziet in een vorst-ww. Dit was hoog nodig, want na twee strenge winters, die geheel voor eigen risico waren, zijn de bedrijven in die sector financieel sterk verzwakt. Sommige zijn in groot gevaar en een nieuwe strenge winter zou voor hen fataal zijn.

De werkgevers verenigingen, Het Hellende Dak, de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers, vervullen een lang gekoesterde wens. Zij nemen daarmee afstand van het standpunt van de sociale partners bij de bouw-cao, die van mening zijn dat vorst verlet een ondernemingsrisico is, waarop de bedrijfsvoering moet worden afgestemd.


Als reden hiervoor vinden zij dat de bedrijfstak geen seizoensgebonden sector wil zijn. Daarmee ontkennend dat de bouw een tweetal structurele dieptepunten kent, de winter periode en de bouwvakvakantieperiode. De sector moet het in vier maanden voorjaar en vier maanden najaar verdienen. In de ons omringende landen is het regel dat men  beschikt over een vorst-WW. Ook in eigen land heeft de platte daken sector dit erkend, deze kent een eigen cao met vorst-ww. De gehele dakensector komt nu op een lijn.

 

Andere aandachtspunten


Door flexibele invulling van werktijden op bedrijfsniveau, o.a. door korter te werken in de winter en langer in de zomer, kan de productiviteit van de bedrijven worden verbeterd, terwijl de medewerkers meer zeggenschap hierover krijgen. Vakantie en roostervrije dagen worden niet meer landelijk vastgesteld maar per bedrijf en zoveel mogelijk individueel. Overbodige regels, zoals die in de onleesbare bouw cao staan, worden geschrapt. Zo ontstaat een heldere overzichtelijke cao, die zich concentreert op de essentiƫle zaken van het arbeidscontract en recht doet aan het beroep en de bedrijfstak.

Het principe akkoord wordt de begin november aan de leden voorgelegd en de cao moet per 1-1-2012 in werking treden.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam