Dak Helling 1997-11-25 Nieuwslijn

Groen op flauw hellende daken

Groendaken worden gewoonlijk geassocieerd met vlakke daken. Flauw hellende daken lenen zich echter ook bij uitstek voor dit type daken. Een woonwijk in het Duitse provinciestadje Wetter levert daarvan een fraai bewijs. Door een deel van het complex met pannen te dekken is de ontwerper erin geslaagd een speelse afwisseling tot stand te brengen.
Op het dakbeschot van de sporenkap is een bitumen dampremmer aangebracht met daarop een PS-isolatie. Vervolgens is een scheidingslaag toegepast van kunststof waarop de worteldoorgroeibestendige kunststof Rhenofol CG 1,5mm van Braas als afdichting is aangebracht.
Het groensysteem bestaat vervolgens uit een scheidingslaag van PE-folie met daarop drainagematten. Onder de subtraatlaag met daarop een sedumbeplanting van 25 stuks per vierkante meter ligt weer een polyestervlies.

 

Herziene versie 'Lessen uit de storm'

Storm veroorzaakt nog steeds grote schade aan pannendaken en daken voorzien van baanvormige dakbedekking. Om schade verder terug te dringen heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een herziene versie uitgebracht van de eerder uitgegeven handleiding 'Lessen uit de storm'. De versie is aangevuld met pannendaken en gebaseerd op recente praktijkanalysen.
Aan de hand van herkenbare voorbeelden, zoals schade aan de dakrand, delaminatie van de dakbedekking en het bezwijken van de bevestiging, worden oorzaken van en aanbevelingen ter voorkoming van stormschade behandeld in 'Stormen en Daken', aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering bij hellende platte daken.
In de nieuwe handleiding worden het ontwerp en de uitvoering van hellende en platte daken aan een uitgebreide analyse onderworpen. Per daktype zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering, zoals bijvoorbeeld het vooraf maken van een algemene berekening van de windbelasting, het toepassen van kimfixatie bij gekleefde systemen en aanbevelingen voor bevestigingsmiddelen van dakpannen. De handleiding is voorzien van noodzakelijke detailtekeningen.
De technische onderbouwing van de handleiding is ondergebracht in een Commissierapport dat apart is te bestellen. Het onderzoek is in opdracht van SBR uitgevoerd door BDA Dakadvies. Meer informatie: 010 - 4114111.

Personalia

Ir. A. (Argo) G. Oskam is per 1 oktober 1997 de nieuwe directeur van het Nationaal DuBocentrum. Hij volgt in deze functie C. Richter op die meer dan een jaar lang heeft gefunctioneerd als kwartiermakend directeur.
Het Nationaal DuBoCentrum is een landelijk kennis en informatiepunt voor duurzaam bouwen dat op initiatief van het ministerie van VROM is opgericht door Stichting Bouwresearch , Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Novem.
De heer Oskam (43) komt van het adviesbureau Damen Consultance waar hij adjunct-directeur was. Daarvoor werkte hij bij de Nationale Woningraad en Rehorst Bouw. Oskam heeft Civiele Bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. s

Verletbestrijders gaan opdrachtgevers motiveren

Elk jaar worden door het bureau Verletbestrijding van SFB CAO-regelingen BV in de sectoren Woningbouw, Utiliteitsbouw en Grond, Weg-, Waterbouw Verletbestrijdingsprijzen toegekend. Met ingang van dit seizoen zullen de prijzen niet alleen aan de aannemers worden uitgereikt maar ook aan de opdrachtgevers.
Sinds jaar en dag heeft het SFB jaarlijks vele miljoenen guldens uit aan vorstverlet. Wanneer het vriest in Nederland zitten vele bouwvakkers thuis terwijl in de Scandinavische landen, waar het over het algemeen veel kouder is, gewoon wordt doorgewerkt. Al jaren is het Risicofonds bezig om het op tijd nemen van adequate verletmaatregelen door de aannemers zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

In de winter 1996/1997 viel het met de uitkeringen nogal mee. Toen was er sprake van maar dertien verletdagen en werd er 350 miljoen uitgekeerd. In 1995/1995 daarentegen lag dat geheel anders. Toe werden er maar liefst dertig volledige vorstdagen genoteerd en keerde het SBF zo'n 850 miljoen gulden uit.

Nemaho ISO-9002 gecertificeerd

Als eerste fabrikant van gelijmd houten constructies in Nederland en binnen Europa als tweede in haar soort heeft Nemaho Houtconstructies uit Doetinchem kortgeleden het ISO 9002-certifictaat behaald.
Reeds meer dan 75 jaar heeft Nemaho volgens de strengste nationale en internationale normen naar vrijwel alle landen ter wereld haar producten geexporteerd. Met het behalen van het door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. afgegeven certificaat wordt in feite nog eens benadrukt dat de Nemaho-organisatie met de vaak indrukwekkende gelijmde houten constructies kwalitatief nog steeds de toon aangeeft.
De expertise die producent Nemaho inmiddels heeft opgebouwd op het gebied van gelamineerde houten constructies berust op een ervaring van meer dan 75 jaar.
Nemaho betrekt zijn hout uit Scandinavische productiebossen. Door meerdere lagen hout op elkaar te lijmen vervaardigt de producent hoogwaardige constructiebalken die tijdens het lamineren in allerlei gewenste vormen kunnen worden gebogen.. De aldus verkregen componenten kunnen vervolgens worden toegepast in de meest uiteenlopende constructies. De architectonische mogelijkheden die de spanten bieden op het gebied van esthetiek en efficiency zijn ongebreideld. Eveneens kan gelamineerd hout als onderdeel van een uit staal opgetrokken constructie het bouwwerk een speciale uitstraling geven.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam