Dak Helling 1996-09-25 Ton Snijders, nestor van een generatie leidekkers

Ton Snijders geldt min of meer als de nestor van de huidige generatie leidekkers. Terecht werd de bedrijfsleider en meester leidekker bij BV Joh. Beisterveld & Zn. te Utrecht, dit jaar dan ook onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. Als docent verbonden aan de SBD brengt hij zijn leerlingen niet alleen vakkennis bij maar ook liefde voor het ambacht.

Dertig jaar geleden trad Ton Snijders bij Beisterveld in dienst als loodgieter. Al snel bekwaamde hij zich bij zijn baas in het leidekkersvak. Jaar in jaar uit staat hij op het dak en heeft hij de leiding bij de meest prestigieuze renovatieprojecten. Dan, inmiddels zo’n vijftien jaar geleden, raakt hij betrokken bij een auto-ongeval. Even ziet het er naar uit dat hij zijn gereedschap in de werkplaats kan achterlaten. Maar Snijders krabbelt na verloop van tijd weer overeind. Het feitelijke productiewerk blijkt weliswaar te zwaar maar zijn kwaliteiten zijn voor het vak niet verloren. Snijders zal voortaan de werken begeleiden en controleren. Als een ambassadeur voor het leidekkersvak bezoekt hij architecten, treedt hij voor diverse instanties als adviseur op en zal hij zich in toenemende mate gaan bezighouden met kennisoverdracht.

Ergernis

Zelf leerde Snijders het leidekkersvak in de praktijk. Hoe kon het ook anders. Vijf jaar geleden bestond er niet eens een specifieke opleiding. Daaraan heeft Snijders zich altijd geërgerd. “Het wordt ondertussen iets beter maar vanuit de werkgevers bestond er voor de eertse cursussen nauwelijks belangstelling. Goed de concurrentie is moordend en de cursussen kosten het nodige. Maar het is wel een investering in het vak. Het is toch niet uit te leggen dat bedrijven hun boekhouders wel cursussen laten volgen maar de leidekkers waarvan ze moeten eten niet.” Op het werk ontbreekt de tijd om jonge mensen het vak bij te brengen. En het vak leer je niet zomaar. Er gaan toch al gauw zo’n drie jaren voorbij eer een leidekker zich volleerd vakman mag noemen. Niet zelden houden de aspirant-leidekkers het voor die tijd al gezien omdat ze volgens Snijders niet de gelegenheid krijgen om te ervaren wat het dak allemaal inhoudt. “Juist in dat opzicht kan het volgen van cursussen zo belangrijk zijn. Vaak wordt erover geklaagd dat binnen het vak de nieuwe lichting zo ongeïnteresseerd is. Mijn ervaring is totaal verschillend. Na één week opleiding zie je de houding van de cursisten veranderen en hun vakbekwaamheid groeien. Sommigen worden dan pas voor het eerst aan een echt werkstuk gezet. Je ziet ze opbloeien en enthousiast worden over de mogelijkheden binnen het leidekkersvak. Op die manier krijgen ze liefde voor het vak en raken ze gemotiveerd om er op het werk iets moois van te maken. Daar plukken hun bazen direct de vruchten van.”

Kweekvijver

Het stoort Snijders dat veel ondernemers de opleidingen zien als een kweekvijver voor weer een nieuwe concurrent. Het is een hardnekkig vooroordeel want niemand die ooit de cursus heeft gevolgd blijkt naderhand voor zichzelf te zijn begonnen. Het is volgens de docent leidekken tijd dat werkgevers het adagium ‘een aap moet je niet leren klimmen’ verlaten. In het persoonlijke contact zeggen de werkgevers allemaal ja tegen de opleiding maar de praktijk laat een ander beeld zien. Om de continuïteit van de leidekkersbedrijven en de totale branche veilig te stellen zouden jaarlijks zo’n 250 mensen opgeleid moeten worden. Dit cijfer is gebaseerd op het feit dat er in de branche 2500 personen werkzaam zijn en dat er tien procent doorstroomt. In werkelijkheid schommelt het aantal cursisten zo rond de dertig per jaar. De toekomstige certificeringsregeling voor leidekkersbedrijven maakt de noodzaak tot opleiden alleen maar groter. Snijders: “Ik hoop dat –desnoods binnen het kader van certificering– er strengere regels gesteld worden ten aanzien van de vakbekwaamheid. Dan kan certificering ook het antwoord van de branche zijn op het loslaten van de vestigingseisen. Want een slechtere reclame dan een slecht gemaakt dak bestaat niet.”

door: Mari van LieshoutDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam