Dak Helling 1996-09-21 Diploma uitreiking primaire opleidingen

Op 10 juli jl. vond onder grote belangstelling in streekschool de Gildevaart te Nieuwegein de diploma-uitreiking plaats van de primaire opleiding pannendekken en leidekken. Deze door SBD georganiseerde opleidingen werden in totaal door 33 cursisten gevolgd en tot een goed einde gebracht.

De aanwezige cursisten, vrienden, familie, werkgevers en andere belangstellenden hoorden Paul Verkaik, manager opleidingen SBD, alle lof uiten over de inzet van de cursisten tijdens de opleidingen. Ook de theorie- en de praktijkdocenten werden door Verkaik ten aanzien van het verloop, hun inzet en het behaalde resultaat van de beide opleidingen in het zonnetje gezet. Het feit dat geen enkele cursist gedurende het leertraject was uitgevallen, bestempelde de SBD-manager als zeer opmerkelijk. Het uitvalpercentage tijdens primaire opleidingen (156 opleidingen in de Gildevaart) ligt gemiddeld op circa vijftig procent.

 Jan Adriaans, werkgever en enthousiast praktijkdocent, drong er in zijn toespraak bij zijn collega-werkgevers op aan om vooral jonge, nog niet-opgeleide dak- en leidekkers naar de opleidingen te sturen om daarmee het beroep dakdekker tot een gewaardeerd vak te maken. Volgens Adriaans wordt het hoog tijd dat de branche het slechte imago van ‘waaghalzen op gympies’ van zich afwerpt. Hij reikte aan de volgende leidekkers het diploma uit: G. de Bruin, J. Jansen, M. Driezes, R. Vrolijks, G. Jacobs, W. Rossen, W. v. d. Kamp, E. de Leeuw en J. Vos.

 Leen Iseger, coördinator opleidingen HHD, feliciteerde de cursisten met het behaalde resultaat en maakte hen erop attent dat het behaalde diploma slechts een stap in de goede richting is. Want de geslaagden staan op een van de eerste schreden van de ladder tot vakbekwaam dak- en leidekker, zo benadrukte hij. De vereniging Het Hellende Dak is volgens Iseger druk bezig het aantal applicatiecursussen uit te breiden en hij riep de geslaagden op het dan ook niet bij de primaire cursus te laten en aanvullende vaktechnische opleidingen te blijven volgen. Iseger reikte het diploma pannendekken uit aan J. Meelen, M. Roelofs, W. Seynder, P. Gerrits, R. Mestrum, R. Leyendeckers, R. Rutten, H. Kentie, E, Thyssen, M. v. Berlo, O. Peters, A. Oostenbroek, H. v. Kooy, D. Kuik, N. Jansen, E. Oldenhof, P. de Jonge, T. Slump, W. Westera, M. Aarts, A. v. Kesteren, E. Stokmans, W. Eliens en J. Kramer.

door: Leen IsegerDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam