Dak Helling 1996-09-18 Wel waardering maar weinig punten voor de Nederlandse deelname

Nederland behoorde met Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, de Verenigde Staten en uiteraard gastland Duitsland dit jaar tot de deelnemers aan de IFD-wedstrijd dakdekken. Ons land werd achtste, maar verdiende volgens mentor Jan Adriaans die plaats beslist niet.

Dit jaar viel de IFD-wedstrijd bij uitzondering niet samen met het IFD-congres maar werd hij gehouden tijdens Dach und Wand in Keulen. Rob Vrolijks, 24 jaar in dienst bij Daktimo te Molenhoek en Mark Driezes, 18 jaar werkzaam bij Koenders, moesten zich na loting storten op hun opdracht: een biber bedekking op latten met mandragende folie, dakvoetafwerking en aparte vorstafwerking, de zogenaamde pultdakvorst.
Al gauw bleek dat de opgave toch iets moeilijker was dan het vanaf de tekening leek. Een klein meetfoutje bezorgde aan het begin van de wedstrijd de Nederlandse deelname de nodige hoofdbrekens. Naarmate de wedstrijd echter vorderde, draaiden Mark en Rob warm. Aan het eind van de dag mochten zij uiteindelijk met tevredenheid terugkijken op hun geleverde prestaties. Alleen de vorsten moesten zij nog aanbrengen. Nu alles was opgepoetst stond het er keurig bij.
Voordat Mark en Rob op de tweede dag aan hun nieuwe opdracht konden beginnen, dienden zij nog de Pultdakvorst aan te brengen. Daarna pas konden zij zich concentreren op opdracht nummer twee: De Duitse dekking in vezelcement leien, uitvoering Bogen snit. Voor de Nederlandse dakdekker is dit beslist geen alledaagse dekking. Niettemin hadden de deelnemers er wel op geoefend en volbrachten zij hun taak goed. Als er zo nu en dag een schoonheidsfoutje dreigde in te sluipen, stopte het tweetal even, rustte wat uit om het werk even later weer vol goede moed voort te zetten. Aan het eind van de tweede dag lag de Nederlandse deelname wat achter. Van paniek was echter geen sprake. Een glaasje drinken bij de sponsors (KDN en Teewenpan), een goede maaltijd, een wandelingetje en niet te laat naar bed met de zekerheid dat er morgen weer een dag is. Zo moet een wedstrijd worden gestreden.

De dagen tijdens een beurs zijn zwaar. Bovendien trekt Dach Und Wand nogal wat Nederlandse bezoekers. Dat heeft zijn plezierige kanten, want –ook al leidt het af van de opdracht– het hoort er nu eenmaal bij om zo nu en dan tijd vrij te maken om met relaties van gedachten te wisselen.

De derde dag spande het er even om. Zou de Nederlandse deelname het redden om op tijd klaar te zijn? Het lukte maar net. Opgelucht en tevreden over het resultaat konden Rob en Mark weer op adem komen. Nogmaals, een Duitse dekking met hoge snit met daarin bovendien een dakstijging is geen alledaags werk voor een Hollandse dakdekker. Toegegeven, het Nederlandse resultaat was niet het mooiste, maar technisch zat er alles op en aan.
Na de middag volgde de vrije opdracht: Leipannen Rosemarie met ingedekte kielstukken. Dit werk verliep vlot. De druk op de leidekkers was dan ook veel minder. De ontspannen sfeer is tijdens de vrije opdrachten merkbaar. Deelnemers komen elkaars werk bekijken en bewonderen. Zaterdag was er nog een halve dag te werken. De KDN-leipannen met ingedekte kil en de letter HD in een andere kleur waren perfect aangebracht.
Die avond tijdens een groot feest met meer dan duizend gasten volgde de prijsuitreiking. Het was even slikken, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk eindigden respectievelijk als nummers één, twee en drie. Nederland werd achtste. In de toekomst zal de Nederlandse afvaardiging nog meer moeten oefenen en nog meer naar de wedstrijd moeten toewerken. Het is daarom belangrijk om nu al de voorbereidingen te starten voor de volgende wedstrijd. Graag zouden wij de mogelijkheid hebben om een voorselectie te houden. Bij deze roep ik daarom iedereen op zijn interesse voor deelname aan de wedstrijd voor 1997 kenbaar te maken bij het Hellende Dak, zodat we volgend jaar goed voorbereid, en met topmensen uit onze branche aan de wedstrijd kunnen deelnemen.

 


De Nederlandse deelname aan de IFD-wedstrijd in Keulen was mogelijk dankzij de financiële steun van Teewenpan en KDN. Een reactie van de directies.

H. Schmidgall (Teewenpan); “De kwaliteit van de verwerking van dakpannen verdient alle aandacht van de toeleverende industrie. Daarom is Teewenpan als sponsor opgetreden. Wij willen de Nederlandse dakdekker een kans geven om zich goed te manifesteren in een competitie met zijn collega’s uit Noordwest-Europa. Natuurlijk hebben we ook een commercieel belang. De wedstrijd vormde immers een aardige gelegenheid om onze nieuwste dakpan Glazuron nog eens extra onder de aandacht te brengen. De prestatie die door de Nederlandse delegatie is neergezet is te bezien in het licht van het feit dat de Nederlandse afvaardiging met materiaal moest werken dat niet gangbaar is in de alledaagse Nederlandse situatie. Daarmee waren onze dakdekkers toch benadeeld. Overigens onderstreept dit evenement nogmaals de noodzaak voor de Nederlandse dakdekkerij om blijvend te investeren in kwaliteit van verwerking en voortdurend te werken aan de vakbekwaamheid. Andere landen hebben op dat gebied wel eens een voorsprong.”

H. Laumans (KDN); “KDN draagt de Nederlandse dakdekker een warm hart toe. Wanneer deze groep een activiteit heeft waarmee men zich internationaal in de kijker kan werken, ondersteunen we die graag. Uiteraard hopen wij dat de sympathie wederzijds is zodat de dakdekker onze pannen afneemt. Deelname aan zo’n wedstrijd stelt de Nederlandse dakdekker in staat te bewijzen dat hij ook internationaal een woordje meespreekt. Voor de uitstraling van de hellende dak-branche is dat enorm belangrijk. Natuurlijk is het jammer dat ons land op de laatste plaats terecht is gekomen. Maar daarbij moet worden aangetekend dat niet alle landen aan de wedstrijd hebben deelgenomen. Niettemin hebben de resultaten in voorgaande jaren bewezen dat ons land wel degelijk op dakdekkersgebied wat in zijn mars heeft en ach, het volgende jaar nemen ze zeker revanche. Door deze wedstrijden komt het vak op een steeds hoger niveau terecht en wordt het juist daardoor steeds moeilijker om aan de hoge eisen te voldoen. Dat maakt het nog belangrijker om voortdurend aan kwaliteit te blijven werken. Overigens hebben we erg veel waardering voor de inzet van deelnemers en begeleiders." door:Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam