Dak Helling 1996-09-14 Verkoelen behaalt drie certificaten in acht maanden

Met het behalen van drie belangrijke certificaten in korte tijd heeft Verkoelen uit Weert de toon gezet in de dakdekkerswereld. De inspanningen die tot dit opmerkelijke resultaat hebben geleid worden door Cor en Martin Verkoelen beschouwd als een investering in de toekomst.

Verkoelen is een bekende naam in de regio Weert, maar in dakdekkerskringen reikt die naambekendheid heel wat verder. In deze branche gooit Dakdekkersbedrijf Verkoelen b.v. hoge ogen naar de titel ‘Beste Dakdekkersbedrijf’. Op uiteenlopende wijzen immers profileert de Limburgse onderneming zich als een betrouwbaar kwaliteitsbedrijf.
Verkoelen is van oorsprong een leidekkersbedrijf. De firma werd in 1922 opgericht door de grootvader van de huidige directie, de broers Cor en Martin Verkoelen. De verwerking van bitumineuze en kunststof materialen is er in tweede instantie bijgekomen. Deze tweedeling van activiteiten wordt nu nog teruggevonden in de taakverdeling van de twee broers die sinds 1976 de leiding over het bedrijf hebben. Martin Verkoelen is verantwoordelijk voor de bitumineuze en kunststof daken en Cor is dat voor de leien -, pannen -en zinken daken.
In korte tijd, om exact te zijn binnen acht maanden, haalde het dakdekkersbedrijf drie certificaten binnen. In februari van dit jaar waren dat het ISO-9002 voor dakdekken vlakke en hellende daken, lei, zink- en koper werken en het KOMO- procescertificaat asbestverwijdering. In mei jl. is hieraan ook het VCA-certificaat (Veiligheids Checklist voor Aannemers) toegevoegd. Bij dit laatste certificaat gaat het erom dat de veiligheid op de werkplek centraal staat. Oorspronkelijk is de VCA in het leven geroepen door aannemers in de petrochemische industrie in Rotterdam. Inmiddels echter wordt het certificaat door een toenemend aantal industriële opdrachtgevers geëist.
De aanzet tot de certificering bij Verkoelen vormde de wettelijke verplichting voor asbestverwijderende bedrijven per 1 maart 1996. Sinds 1990 houdt Verkoelen zich met deze activiteit bezig. “Wij zitten veel in het renovatiewerk en moesten de asbestsanering telkens uitbesteden,” vertelt Martin Verkoelen. “Mede omdat we verwachten dat we daarmee in een groeimarkt zouden stappen, zijn we ons op dit proces gaan richten. We volgden cursussen nog voordat daartoe de verplichting gold omdat we deze tak professioneel wilden opzetten. Inmiddels hebben we met deze activiteiten een redelijke positie ingenomen. Ook collega-dakdekkers weten ons al te vinden.”
Om praktische redenen werd besloten het certificeringstraject voor de asbestsanering parallel te laten lopen voor de twee andere segmenten. Een totaalaanpak met betrekking tot de drie toepassingsgebieden had op organisatorische gronden een duidelijke voorkeur.

Gunstige voorwaarden

Acht maanden. Langer had Verkoelen niet nodig om de drie certificaten te behalen. Twee gunstige voorwaarden waren volgens Cor Verkoelen dan ook reeds aanwezig. Het bedrijf zat al voor negentig procent op het goede spoor en de medewerkers waren allen bijzonder gemotiveerd om het traject tot een goed einde te brengen.
Verkoelen is met het ISO-certificaat het eerste Nederlands leidekkersbedrijf dat gecertificeerd is. Dat is des te opmerkelijker omdat de Certificeringscommissie van het Hellende Dak haar aanbevelingen omtrent het certificeringstraject voor leidekkersbedrijven nog niet heeft vastgesteld. Cor Verkoelen, zelf lid van de Certificeringscommissie, vindt dat de commissie er slim aan doet om de ervaringen van het dakdekkersbedrijf in haar advies mee te nemen. “Zoals het er nu naar uitziet lopen onze ervaringen vrijwel parallel met het voorwerk van de commissie. De mogelijkheid voor andere leidekkersbedrijven om zich te certificeren liggen dan ook binnen handbereik. Die kans mogen we als branche niet laten schieten. Wat je ook van het hele certificeringsverhaal mag vinden, het staat vast dat onze opdrachtgevers steeds vaker van de dakdekker zullen eisen dat hij gecertificeerd is. Dat zal zeker gelden bij werken van de overheid. Zonder VCA-certificaat en ISO-9002 hadden wij bijvoorbeeld nooit de renovatie van het stadhuis van Maastricht binnengehaald. En wanneer je ook als leidekkersbedrijf je professionaliteit met betrekking tot de bedrijfsvoering en vakbekwaamheid kan aantonen, heb je onmiskenbaar een voorsprong.”
De renovatie van het stadhuis in Maastricht is een zeer omvangrijk project waar Verkoelen nog zeker tot december van dit jaar aan het werk zal zijn. Het Weerter dakdekkersbedrijf bekleedt onder andere de houten toren van het stadhuis met 30-ponds lood. Wanneer het project eind dit jaar wordt opgeleverd, zal er in totaal tachtig ton lood zijn verwerkt. Het complete dak zal er met de Engelse Phenrin-lei in Maasdekking met afgeschuinde hoeken weer als nieuw uitzien. In samenwerking met een beeldend kunstenaar heeft Verkoelen ook de acht duivelskoppen die de toren sieren opnieuw gegoten.

Veiligheidsbewustzijn

Verkoelen heeft voor zijn kwaliteitsinspanningen die tot de certificering hebben geleid heel wat teruggekregen, onder meer een groot veiligheidsbewustzijn. Martin Verkoelen: “We merken duidelijk dat onze mensen steeds meer getraind raken in het anticiperen op situaties en het meedenken aan oplossingen. Al onze medewerkers hebben de VCA-opleiding bij de SBD gevolgd. Sinds jaar en dag is onze stelregel dat ze elke vorm van scholing of bijscholing mogen volgen, als het maar raakvlakken met hun functie heeft. Zo hebben van onze veertig medewerkers er maar liefst achttien de EHBO-cursus gevolgd. Onze mensen investeren over het algemeen graag in zichzelf en zien dat als een waarborg voor een zekere toekomst. We kunnen ze daarin alleen maar gelijk geven, aangezien ons bedrijf hetzelfde beoogt via certificering. Certificering is wat ons betreft een voorwaarde voor een bedrijf dat voor kwaliteit staat. Want wat is er nou mooier dan een opdrachtgever opgelucht adem te zien halen als hij hoort dat Dakdekkersbedrijf Verkoelen Weert het dak gaat maken.”

door: Mari van LieshoutDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam