Bouwend Nederland en Aannemersfederatie slaan handen ineen

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Vanaf nu trekken werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra onder meer samen op bij de komende cao-onderhandelingen. Het eerste gezamenlijke voorstel: invoering vorst-WW. Vandaag tekenden bestuurders van de beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst. De Aannemersfederatie krijgt daardoor zetels in alle fondsen, besturen en andere verbanden waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in de Cao voor de Bouwnijverheid samenwerken.


 
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland: "De bouw zit nog steeds in een moeilijke tijd. Het is een triest feit dat door de crisis het aantal medewerkers dat onder de cao valt al met 15 procent afnam. Door samen op te trekken bij cao-zaken versterken we elkaar. Zo behartigen we de belangen van de bouw beter."


 
"Daarbij is de bouw volop in beweging", aldus Henk Klein Poelhuis, voorzitter van de Aannemersfederatie. "Op de bouwplaats zijn medewerkers aan het werk onder verschillende cao's, samen met zzp-ers en buitenlandse uitzendkrachten; nog maar de helft van de vakmensen op een bouwplaats valt onder de Bouw-cao. Dit betekent dat ook de bouw een vernieuwingsslag moet maken naar moderne arbeidsvoorwaarden, die passen bij de bedrijfsvoering van werkgevers en bij de wensen van werknemers."
 


"De eerste stap die we samen zetten is een voorstel aan de vakbonden: we willen de komende jaren vorst-WW mogelijk maken voor bouwplaatsmedewerkers, gebaseerd op artikel 20.b van de cao, en een werkgroep benoemen die in de gehele bouwketen de mogelijkheden voor doorwerken in de winter onderzoekt", vertelt Henk Klein Poelhuis van de Aannemersfederatie.
 
Brinkman licht toe: "Weerrisico is een ondernemersrisico. Maar de crisis in de bouw duurt nog langer dan verwacht en de afgelopen winters waren strenger dan gemiddeld. Hierdoor staan de banen van veel medewerkers op de tocht." Omdat na de crisis de behoefte aan vakkrachten alleen maar toeneemt, willen Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie samenwerken aan het behoud van huidige medewerkers en het stimuleren van toekomstig personeel voor de sector.


 
Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie blijven twee aparte organisaties, met hun eigen achterban en profiel. De besturen van beide organisaties zijn blij dat er weer gebouwd kan worden aan goede samenwerking ten dienste van de gehele bouwsector.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam