Bouwbesluit online

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Op www.onlinebouwbesluit.nl kan het Bouwbesluit 2003 en 2012 digitaal geraadpleegd worden. Een zoeksysteem helpt bij het zoeken in de tekst. Zo kan bijvoorbeeld de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van nieuwbouw en bestaande bouw worden opgezocht. Verder kan door het selecteren van gebruiksfuncties (zoals woonfunctie, winkelfunctie, industriefunctie) de juiste regelgeving per gebruiksfunctie worden weergeven. De Regeling Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn eveneens op de site te raadplegen.

 

BRON: Cobouw

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam