12 miljoen euro voor grootschalige energiebesparing bestaande gebouwen

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt bijna 12 miljoen euro beschikbaar voor vijftien projecten voor energiebesparing in bestaande gebouwen. In veel bestaande woningen en gebouwen kunnen de energiekosten nog flink worden teruggedrongen. Het tempo en de omvang van de aanpak daarvan moet omhoog, zei minister Donner in Den Haag waar hij het startschot gaf voor een grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bij elkaar moeten deze projecten zorgen voor vergaande besparing in minstens 33.500 woningen en daarnaast ook in de utiliteitsbouw. De investeringen van de marktpartijen voor de uitvoering zal vele malen hoger zijn.

 

Energiebesparing is voor burgers en bedrijven nodig om meer greep te krijgen op de stijgende energielasten. Bij de aanpak om bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken is de samenwerking tussen markt en overheid essentieel. Tijdens de bijeenkomst in Den Haag maakte minister Donner in totaal acht projecten bekend voor de zogenoemde Blok voor Blok-regeling, waarvoor in totaal vier miljoen euro beschikbaar is. Bij deze regeling gaat het erom dat onder meer marktpartijen, gemeenten, corporaties en provincies een gezamenlijk plan hebben om minimaal tweeduizend woningen in één gemeente flink energiezuiniger te maken. In de projecten werken minstens drie marktpartijen samen in een consortium. Partijen die meedoen delen kennis en ervaring in de komende twee jaar om zo te komen tot mogelijk een landelijke introductie van deze manier van werken. Het gaat om:

 

 

Amersfoort:       Energiebesparing in de wijk

Amsterdam:      Energiesprong Amsterdam

Breda:              Op de bres voor Breda

Deventer:         Deventer Energieke verbinding

Eindhoven:        3 x 3 = 9

Hardenberg:      Maataanpak Grootschalige Energiebesparing Dedemsvaart-Balkbrug

Tilburg:            Tilburg energetica

Utrecht:           Utrecht Verduurzaamt

 

De zeven Green Deals waar het ministerie van BZK bijdragen aan verleent:

 

Overijssel:                    10.000 woningenplan

Rotterdam:                   Rotterdamse Groene Gebouwen

Amsterdam:                  Snel verduurzamen in bewoonde staat

Den Bosch:                  De slimme buurt – door energie van bewoners

Groningen:                    Groningen: Slim wonen met energie

Haarlem:                      De Haarlemse Methode

Rotterdam:                   Duurzame daden

 

Met de projecten zet minister Donner in op een landelijke opschaling. Partijen binnen de Blok voor Blok aanpak, maar ook binnen de diverse projecten voor innovatie (Energiesprong) en het Programma Gebieden Energieneutraal kunnen als katalysator werken. Het ministerie doet mee aan deze opschaling met kennis, advies of een financiële bijdrage. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Plan van Aanpak Energiebesparing gebouwde omgeving zoals in februari is gepresenteerd.

De Rijksoverheid helpt partijen bij het realiseren van lokale duurzame projecten voor energiebesparing maar ook duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water. Initiatieven komen namelijk niet altijd lokaal van de grond. Met het afsluiten van Green Deals wil het kabinet eventuele knelpunten wegnemen.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam