Actualiteiten

Actualiteiten Aannemersfederatie
   
Bouwend Nederland en Aannemersfederatie slaan handen ineen

Vanaf nu trekken werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra onder meer samen op bij de komende cao-onderhandelingen. Het eerste gezamenlijke voorstel: invoering vorst-WW. Vandaag tekenden bestuurders...
 

18/10/2011
 

Actualiteiten dakinstorting
   
Klimaatverandering leidt tot meer dakinstortingen

Afgelopen zomer heeft opnieuw een groot aantal dakinstortingen als gevolg van wateraccumulatie plaatsgevonden. Zolang niet handelend wordt opgetreden, is hier sprake van een groot en structureel probleem.

...
 

17/10/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Arbeidsinspectie, SIOD en IWI worden 'Inspectie SZW'

'Inspectie SZW’ is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) opgaan.

 

Deze...
 

17/10/2011
 

Actuualiteiten mastiek
   
Veilig verwijderen van oude mastiek dakbedekkingen

In de Arbocatalogus worden de vier belangrijkste risico’s van de dakdekker gesignaleerd: fysieke belasting, onveiligheid (o.a. valgevaar), gevaarlijke stoffen en het klimaat. In dit artikel een nadere beschouwing van de gevaarlijke stoffen en hoe...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten bouwhelm
   
Uitstel Bouwbesluit 2012

Minister Donner van BZK heeft na overleg met de Tweede Kamer besloten de invoering van het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen, zodat gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe regels. De parlementariërs plaatsten kritische noten bij de voorgestelde...
 

14/10/2011
 

SBR_Logo_Nieuw.jpg
   
Michael Braungart op SBR Duurzaamheidscongres

"Om duurzaam te kunnen bouwen is samenwerking essentieel. Daarin is de markt leidend en de politiek slechts volgend," aldus Jacqueline Cramer (voormalig minister en sinds kort hoogleraar Duurzaam innoveren) op 21...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Scherpere controle op naleving arboregels

Bedrijven die zich niet aan de regels over arbeidsomstandigheden houden, krijgen te maken met zwaardere sancties. Ook wordt de controle op de naleving van de regels verscherpt. De maatregelen maken deel uit van een grondige herziening van het...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten fysieke belasting
   
Aanpak fysieke belasting speerpunt Arbeidsinspectie

In het meerjarig inspectieprogramma van de Arbeidsinspectie staat vanaf heden ook de aandacht voor fysieke belasting hoog op de
agenda. Het afgelopen halfjaar is hiervoor een speciale themamodule ontwikkeld.


Afspraken...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten Bouwkennis
   
Duurzaamheid binnen vijf jaar geen unique selling point meer

Meer dan de helft van de bedrijven in de bouw zet duurzaamheid in als verkoopargument richting de klant. Vooral fabrikanten van bouwmaterialen doen dit veelvuldig. Tegelijkertijd vindt ruim zes op de tien bedrijven echter ook dat duurzaam bouwen...
 

13/10/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam