Actualiteiten

Actualiteiten Hibin
   
Hogere grondstofprijzen maken bouwen duurder

De bouwkosten stijgen per 1 januari 2012 als gevolg van prijsstijgingen van bouwmaterialen. Producenten van ruwbouwproducten verhogen hun prijzen met drie tot negen procent, als gevolg van gestegen grondstof- en energie prijzen. Koninklijke Hibin...
 

24/11/2011
 

Actualiteiten veiligheidshelm
   
Veiligheid begint bij de werknemer zelf

Op de website van Cobouw publiceert Peter Bakker, Senior consultant bij 365/KeurCompany, een artikel over de manier waarop de bedirjfscultuur invloed heeft op de veiligheid van de werknemers.Het aantal ongevallen op de werkvloer kan fors...
 

23/11/2011
 

Actualiteiten zonnepanelen
   
Stimulering Duurzame Energieproductie in 2012

De invulling van de SDE+ 2012 wordt steeds concreter. In een kamerbrief informeert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Tweede Kamer over de stand van zaken. Het gaat hierbij om ...
 

23/11/2011
 

Actualiteiten HHD
   
CAO zowel in bouw als landelijk in beweging

Op de website van branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) is een artikel van adviseur Harry Vogels van Vogels CAO Advies verschenen, met daarin een uitleg over de huidige situatie omtrent de CAO voor de hellende dakenbranche. Het artikel is...
 

22/11/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Nederland onder voorwaarden voor 40 procent minder CO2 in 2030

Met de Klimaatbrief 2050 geeft Nederland invulling aan het verzoek van de Europese Commissie om per lidstaat aan te geven hoe de omslag naar een klimaatneutrale economie kan worden gemaakt. In de brief zet het kabinet uiteen welke uitdagingen een...
 

21/11/2011
 

Actualiteiten BATIMAT
   
BATIMAT ontvangt meer buitenlandse bezoekers

De 2011 editie van de BATIMAT, internationale vakbeurs voor de bouw die van 7 t/m 12 november in Parijs gehouden is, heeft haar internationale positie verstevigd. Ondanks een kleine daling van het totale bezoekcijfer (351.748 bezoekers, - 7,5%),...
 

18/11/2011
 

Actualiteiten Daktopper
   
Inzendtermijn Daktopper 2011 verlengd

SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) meldt op haar site dat de inzendtermijn voor de Daktopper 2011 is verlengd tot 30 november 2011, 24.00 uur.

De Daktopper is de Arboprijs Platte Daken en is bestemd voor het bedrijf...
 

17/11/2011
 

Actualiteiten Inzicht in duurzaamheid
   
Corporatiesector slaat handen ineen inzake duurzaamheid

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst duurzaamheid geven KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) en de Stichting Duurzaamheidsbarometer (Woningstichting SWZ, Stadgenoot en Woonbron) de aftrap aan een nieuw initiatief...
 

17/11/2011
 

Actualiteiten Den Haag
   
Den Haag stimuleert energiezuinige maatregelen

Op het dak van de Haagse vestiging van City Box zette wethouder Rabin Baldewsingh op 16 november met een druk op de knop 200 m2 zonnepanelen in werking. Hiermee wekt City Box 10% van het energieverbruik van het gebouw aan de...
 

17/11/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam