Actualiteiten

Actualiteiten SZW
   
Donner: "Faalkosten nog altijd te hoog"

De faalkosten in de bouw zijn nog altijd te hoog, vindt minister Donner (wonen). "Ik ga ervan uit dat de sector de crisis goed gebruikt om tot een meer efficiënte aanpak te komen," zei de bewindsman tijdens een debat over zijn Woonvisie.

...
 

14/11/2011
 

NVPU-RTEmagicC_NVPU2.png
   
NVPU juicht verhoging Rc-waarde toe

Op 1 november jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om bij de herziening van het Bouwbesluit de isolatiewaarde van gebouwen met een verblijfsfunctie fors te verhogen. Als het aan onze...
 

11/11/2011
 

Actualiteiten BBN
   
Eerste exemplaar 'De essentiële bouwkundige controlepunten' gepresenteerd

Tijdens het BBN-congres ‘Door boerenverstand veel brandveiliger’ hebben Joric Witlox, voorzitter Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en Charles Meijer van  de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) het eerste...
 

10/11/2011
 

Actualiteiten zonnepanelen
   
"Particuliere subsidies niet meer nodig"

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen voor Nederlandse consumenten kan in 2020 40 keer (4,000 Megawatt) hoger bedragen dan het huidige geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen (100 Megawatt). Dit volume kan bereikt worden zonder...
 

10/11/2011
 

Actualiteiten Bouwend Nederland
   
Sociale partners Bouwnijverheid nemen crisismaatregelen

Vanwege de crisis, die langer duurt dan verwacht, hebben sociale partners Bouwnijverheid twee aanvullende crisismaatregelen genomen. Werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector kunnen vanaf 10 november 2011 gebruik maken van de vorst-WW...
 

09/11/2011
 

Actualiteiten UNETO VNI
   
Verstopte dakgoot kan forse schade veroorzaken

Huizenbezitters doen er verstandig aan om hun dakgoten en regenpijpen preventief te inspecteren of dit te laten doen voordat de herfststormen en hoosbuien er weer aan komen. Woningeigenaren die dit niet doen, lopen de kans dat verstopping van de...
 

09/11/2011
 

Actualiteiten BouwTalent
   
BouwTalent Event in teken van 'Samen scoren'

Mensen kunnen talent hebben, maar dat betekent nog niet dat ze succes boeken. Daar is meer voor nodig. Ze hebben een ontwikkelplan nodig en iemand die hen begeleidt. Zo luidde één van de adviezen die voetbalcoach Foppe de Haan op 3 november...
 

08/11/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Klimaatagenda 2011-2014: succesvolle lokale klimaatinitiatieven verdienen navolging

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat samen met klimaatambassadeurs van vijf grote gemeenten en de waterschappen zorgen dat succesvolle lokale klimaatinitiatieven op grote schaal navolging krijgen. Daarnaast wil hij...
 

07/11/2011
 

Actualiteiten Bouwtekening met helm
   
Minimale isolatiewaarde naar Rc = 5,0

De minimaal verplichte isolatiewaarde van nieuwbouw gaat met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012 naar Rc=5,0 in plaats van 3,5. Kamerlid Paulus Jansen (SP) diende hiervoor dinsdagavond een motie in en die is door de...
 

07/11/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam