Actualiteiten

Actualiteiten VEBIDAK
   
Onderhandelingen CAO BIKUDAK voortgezet

Maandag 23 januari heeft de vakbond voor de tweede keer over de CAO gesproken met de onderhandelaars van FNV Bouw & Infra en de werkgeversorganisatie VEBIDAK. De tweede ronde is naar verluid constructief verlopen en vond plaats in een...
 

25/01/2012
 

Actualiteiten EIB
   
Stimuleringsmaatregelen beperkten de gevolgen van de crisis voor de bouw

De in 2009 door het kabinet getroffen crisismaatregelen voor de woningbouw hebben de gevolgen van de crisis voor de bouw beperkt. Van het budget van ruim € 700 miljoen is daadwerkelijk € 360 miljoen besteed. De maatregelen hebben netto € 1,1...
 

25/01/2012
 

Actualiteiten druppels
   
Consument ziet 'plicht' bedrijven in zorg voor milieu

De Nederlandse consument verwacht steeds meer dat bedrijven duurzaam ondernemen. 96 procent van ondervraagde consumenten vindt dat bedrijven een 'plicht' hebben om bij te dragen aan het milieu.

...
 
24/01/2012
 

Actualiteiten SZW
   
Integrale tekst Bouwbesluit 2012 gepubliceerd

De integrale tekst van Bouwbesluit 2012 is gepubliceerd. De tekst is hier te downloaden (pdf).


 
23/01/2012
 

Actualiteiten NEN
   
Nieuwe normen voor de bepaling van rook- en brandwerendheid bouwproducten

NEN heeft onlangs de normen NEN 6069 en NEN 6075 over de brand- en rookwerendheid van bouwproducten gepubliceerd. Met deze normen kan worden beoordeeld hoe een bouwproduct brand en rook kan tegenhouden. Vooral handig omdat de eisen op dit gebied...
 

20/01/2012
 

Actualiteiten Trouw
   
Veel gesjoemel met asbest, weinig actie

Controleurs proberen greep te krijgen op misstanden in de asbestbranche. Nauwgezet geven ze de uitkomsten van hun onderzoek door aan de Arbeidsinspectie, die de gegevens opneemt in de landelijke database. Maar waar blijven de maatregelen?

...
 
19/01/2012
 

Actualiteiten NEN
   
Afspraak (NTA) in ontwikkeling voor registratie arbeidsongevallen

Onder begeleiding van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is een Nederlands Technische Afspraak (NTA) in ontwikkeling voor de registratie van arbeidsongevallen. Naar verwachting wordt de NTA eind 2012 gepubliceerd. Bedrijven hebben met de...
 

19/01/2012
 

Actualiteiten SZW
   
Bouwteam komt met voorstellen voor sterkere bouwsector

Een Bouwteam, met experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen gaat zich buigen over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het Bouwteam heeft de opdracht om in een Toekomstagenda Bouw aan te geven...
 

19/01/2012
 

Actualiteiten energie
   
Tweede Kamer wil verhoging Rc-waarde

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat minister Spies (wonen) alsnog een hogere Rc-waarde moet invoeren voor de gebouwschil. Dat bleek vanochtend tijdens het eerste deel van een debat over het nieuwe Bouwbesluit dat 1 april ingaat. Onder...
 

18/01/2012
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam